Datorsistēmu tehniķa izglītību iespējams apgūt profesionālās izglītības programmās pēc  9. vai 12. klases. Kvalifikāciju iespējams iegūt profesionālās tālākizglītības programmās, kā arī koledžas līmeņa programmās. Profesiju iespējams iegūt ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

  Kvalifikācijas ieguves kursi

  Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, vajadzīga vidusskolas izglītība:

   Augstākā izglītība – pamatstudijas

   1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2-3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

   Profesionālās pilnveides kursi informācijas tehnoloģiju jomā

   Radniecīgās informācijas tehnoloģiju kvalifikācijas

   Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, Datortīklu administrators, Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs, Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē, Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā, Inženierzinātņu maģistrs datorvadībā un datortīklos, Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās, Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā, Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās, Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās, Programmēšanas inženieris, Sistēmanalītiķis u.c.

   Atjaunots 2017. gada 2. martā
   Publicēts 2012. gada 14. novembrī