Izglītību iegūst, studējot augstākās izglītības programmās bioloģiju ar specializāciju botānikā.

  Augstākā izglītība - pamatstudijas

  Bakalaura studiju programma, 3 gadi, dabaszinātņu  bakalaura grāds bioloģijā:

    Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

    Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā:

      Augstākā izglītība – doktorantūra

      Doktora studiju programma, 3 - 5 gadi, doktora grāds bioloģijā:

        Radniecīgās kvalifikācijas bioloģijas jomā

        Biotehnologs, vidējās izglītības bioloģijas/ dabaszinību skolotājs, Pamatizglītības bioloģijas/ dabaszinību skolotājs, Dabas zinātņu maģistrs bioloģijā dabas rekreācijas vai biomedicīnas jomā u.c.

        Atjaunots 2017. gada 1. martā
        Publicēts 2015. gada 8. oktobrī