Lai strādātu par autodiagnostiķi ir nepieciešama vismaz vidējā profesionālā vai vidējā vispārējā izglītība.

Izglītība pēc 9.klases:

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Izglītība pēc 12.klases:

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1,5 gads, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Pieaugušo neformālā izglītība un profesionālās pilnveides izglītība (par maksu):

Profesionālā tālākizglītība, mācību ilgums 16 – 160 stundas:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā:

Ja vēlies kļūt par autodiagnostiķi, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ķīmija, fizika, matemātika, svešvalodas, saskarsme/psiholoģija, latviešu valoda.

Publicēts 2018. gada 10. decembrī