Operatīvajam dežurantam, kas strādā apsardzes uzņēmumā, jānokārto apsarga sertifikācijas eksāmens Valsts policijā*. Nepieciešamo izglītību iegūst, izejot profesionālos kursus apsardzes darbā vai iegūstot Drošības speciālista kvalifikāciju 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā**. Lai saņemtu apsarga sertifikātu, papildus jāiziet kursi pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi

Profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības kursi apsardzes darbā:
Profesionālās pilnveides kursi pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā:
Dažādi profesionālās pilnveides kursi apsargiem:

Radniecīgās apsardzes jomas kvalifikācijas

Ierindas sastāva policists, Speciālists policijas darbā, Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists, Drošības dienesta vadītājs, Speciālists organizāciju drošībā.

 

---------------------------------

* informācija par apsarga sertifikāta iegūšanu Valsts policijas mājas lapā: http://www.vp.gov.lv/?id=357

** saskaņā ar MK „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas noteikumi” 2. p.

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2014. gada 30. aprīlī