Apģērbu dizaina speciālista profesiju var apgūt profesionālās izglītības programmā. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās pamatizglītības izglītības, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides programmas 

Radniecīgās kvalifikācijas

Tērpu stila speciālists, Šuvējs, Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists, Apģērbu modelētājs, Apģērbu piegriezējs, Apģērbu un tekstila ražošanas inženieris,  Izstrādājumu (apģērbu) projektētājs, Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists, Produktu dizainers, Materiālu dizaina speciālists u.c.

Publicēts 2017. gada 6. jūnijā