Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs.

Augstākā izglītība - (pamatstudijas)

Bakalaura programma, 3 gadi, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā:
Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds ekonomikā, finansēs, finanšu vadībā vai finanšu inženierijā:

Augstākā izglītība - (maģistrantūra)

Maģistra programma, 1 gads, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesībās un finansēs:
Profesionālās maģistrantūras programma, 1-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistrs finansēs, finanšu vadībā, finanšu ekonomikā, starptautiskajās finansēs:

Profesionālās pilnveides kursi banku jomā

Radniecīgās kvalifikācijas banku jomā

Banku speciālists, Ekonomikas bakalaurs, Ekonomists, Finanšu speciālists, Finansists, Finanšu analītiķis, Finananšu darbinieks, Finanšu ekonomists, Klientu apkalpošanas operators, Klientu apkalpošanas speciālists, Maģistrs tiesībās un finansēs, Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, Uzņēmējdarbības vadītājs u.c.

Atjaunots 2017. gada 20. martā
Publicēts 2014. gada 3. oktobrī