Biznesa plāns

Kad atrasta biznesa ideja, kas varētu nest peļņu un gandarījumu, nākamais solis, lai tā īstenotos ir biznesa plāna rakstīšana. Biznesa plāns nepieciešams gan lielam, gan mazam biznesam, iesācējam un pieredzējušam biznesmenim. Biznesa plāns ir rakstiski formulētas konkrētas darbības, ko uzņēmējs iecerējis veikt, lai savu biznesa ideju īstenotu un ar to gūtu peļņu. Tas ļauj saprast, vai iecere tiešām būs spējīga pelnīt, ar kādām problēmām varētu nākties sastapties un kādi varētu būt to risinājumi. Biznesa plāns arī ir galvenā lieta, ko vērtē iespējamie tava biznesa finansētāji – bankas, uzņēmējdarbības atbalsta programmas un investori, arī draugi vai radi, kas var aizdot naudu, u.c. No biznesa plāna kvalitātes var būt atkarīgs tas, vai tev tiks piešķirti līdzekļi reālās uzņēmējdarbības sākšanai. Biznesa plānam jābūt neizskaistinātam un reālam. Tam nav viena noteikta garuma un struktūras. Atceries, ka biznesa plānā jābūt ietvertam gan praktiskam īstermiņa plānam, piemēram, vienam gadam, gan ilgtermiņa plānam.

Biznesa plāna galvenās sadaļas ir šādas:

  • Kopsavilkums
  • Uzņēmuma apraksts
  • Produktu/pakalpojumu apraksts
  • Biznesa vides raksturojums
  • Tirgus, klientu un konkurentu analīze
  • Mārketinga plāns
  • Risku analīze
  • Personāls
  • Projekta realizācija un finanses

Papildu informācija

Atjaunots 2017. gada 20. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā